Arbeid in Beweging

Arbeid in Beweging

Drachten • De Raai 10 • 06 - 426 333 48

Leeuwarden • Wiardaplantage 3 • 06 - 43 053 267

Links | Sitemap

Arbeidsreïntegratie

Bij het terugkeren naar het eigen werk kan op meerdere tereinen belemmeringen ervaren worden.

Aan de hand van een multifactoriële intake wordt een nauwkeurige analyse gemaakt, samen met betrokkene de doelstelling besproken en een gedegen plan van aanpak opgesteld.

In het trainingstraject wordt gewerkt aan het vergroten fysieke belastbaarheid, het trainen van optimale werkhoudingen en het realiseren van een actieve leefstijl.

Gedurende het traject wordt met de bedrijfsarts, de werknemer en u als opdrachtgever de voortgang geëvalueerd.

In onze mulitdisciplinaite trajecten werken we nauw samen met een psycholoog.


Samenwerking met fitnesscentrum

Een fitte werknemer verzuimt minder. De bedrijfsfitnessprogramma's van The Sportsclub met deskundige begeleiding van fitnessinstructeurs maken en houden uw werknemers "fit for the job".

In navolging op een arbeidsreïntegratietraining kan de cliënt doorstromen in één van deze programma's om de actieve leefstijl vol te houden en terugval te voorkomen.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar: www.thesportsclub.nl 

Terug naar overzicht