Arbeid in Beweging

Arbeid in Beweging

Drachten • De Raai 10 • 06 - 426 333 48

Leeuwarden • Wiardaplantage 3 • 06 - 43 053 267

Links | Sitemap

Begeleiding op de werkplek


Werkplekonderzoek


Bij een werkplekonderzoek inventariseren we drie zaken die nauw met elkaar samenhangen: de organisatie van het werk, de ergonomie van de werkplek en het werkgedrag van de medewerker.

De bevindingen, conclusie en aanbevelingen worden beschreven in een rapportage. De werknemer, u als opdrachtgever en de bedrijfsarts ontvangen hiervan een exemplaar.


Werkplektraining


Wanneer in het werkplekonderzoek vastgesteld wordt dat de werkwijze een belangrijke factor in het herstel speelt, adviseren we het inzetten van de module werkplektrainingen.

Tijdens enkele trainingen op de werkplek wordt de optimale werktechniek besproken en getraind. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van myofeedbackapparatuur

Informatiefolder voor de werknemer

Informatiefolder voor de werkgever

Terug naar overzicht