Arbeid in Beweging

Arbeid in Beweging

Drachten • De Raai 10 • 06 - 426 333 48

Leeuwarden • Wiardaplantage 3 • 06 - 43 053 267

Links | Sitemap

Wanneer schakelt u ons in?

 

  • Wilt u in uw bedrijf het verzuim door klachten aan het bewegingsapparaat voorkomen?
  • Denkt u dat de ergonomie op uw werkplek voor verbetering vatbaar is?
  • Zoekt u reïntegratiebegeleiding voor een van uw medewerkers die fysieke klachten heeft?
  • Wilt u uw medewerkers gericht trainen zodat ze fysiek beter zijn toegerust voor hun werk?

 

Schakel dan een arbeids- of bedrijfsfysiotherapeut in van:

ARBEID IN BEWEGING

Wij ondersteunen bedrijven bij alles wat met fysieke belasting van de medewerkers te maken heeft. Van werkplekonderzoek tot training op locatie en van verzuimpreventie tot reïntegratiebegeleiding.

We geven een onafhankelijk oordeel over de werksitautie met oog voor belangen van werkgever èn werknemer.

We staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van gespecialiseerde fysiotherapeuten. Hiermee verplichten we ons op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van Arbeid en Gezondheid.

Op deze manier bent u altijd verzekerd van een gekwalificeerde dienstverlening.