Arbeid in Beweging

Arbeid in Beweging

Drachten • De Raai 10 • 06 - 426 333 48

Leeuwarden • Wiardaplantage 3 • 06 - 43 053 267

Links | Sitemap

Harry Minkes

Harry MinkesMijn naam is Harry Minkes. In 1993 studeerde ik af aan de Academie voor Fysiotherapie in Groningen. Sindsdien ben ik werkzaam geweest in praktijken in Papenburg en Warsingsfehn (BRD). Vanaf november 1998 ben ik werkzaam in de praktijk “Fysiotherapie Moleneind” in Drachten. Naast het afronden van de opleiding manuele therapie (SOMT) in 1999 heb ik aanvullende scholing gevolgd op het gebied van verzuimbegeleiding, RSI (momenteel CANS genoemd), en arbocuratieve zorg bij arbeidsgerelateerde aandoeningen.

“Een goed opgebouwd fitnessprogramma is nog geen succesvol reïntegratietraject…”

Natuurlijk is het verbeteren van de belastbaarheid van een persoon een belangrijk aandachtspunt in het reïntegratieproces. Immers je moet weer “fit for the job” worden om goed te kunnen functioneren op je werk.

Daarnaast bepalen iemands eigen inschattingen over het herstel, (over)belastingsmomenten op het werk en iemands eigen initiatief en betrokkenheid bij het aanpakken van eventuele belemmeringen voor terugkeer naar de werkplek mede de snelheid van terugkeer.

Deze aspecten vormen bij ons tevens een belangrijk onderdeel van de begeleiding.Terug naar overzicht